Πάτμος πνευματικό κέντρο

Στην Πάτμο υπάρχει πνευματικό κέντρο που οι σκοποί του είναι η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Πάτμος - Πνευματικό κέντρο


1 Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η προώθηση κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής δραστηριότητας που στοχεύει στην πνευματική και ψυχική αγωγή των κατοίκων της Πάτμου.

2 Η ενεργοποίηση των δημοτών για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές κ.λ.π. εκδηλώσεις.

3 Η διάδοση και προώθηση των εικαστικών τεχνών, χορού, θεάτρου, μουσικής, λογοτεχνίας, κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4 Η διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

5 Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας με άλλους φορείς (π.χ. Τ.Α., σύλλογοι, άλλα νομικά πρόσωπα) σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα καθώς και η συμμετοχή ή η συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς άλλων περιοχών.

6 Η ανάπτυξη και η προβολή της ερασιτεχνικής δημιουργίας των κατοίκων.

7 Η διεκδίκηση επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και από οποιαδήποτε άλλον φορέα

8 Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι τοπικοί φορείς

9 Η συνεργασία με συλλόγους και λοιπούς μαζικούς φορείς της περιοχής, τις συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, το Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του.

10 Η προβολή της Πάτμου μέσω πολιτιστικών δράσεων.

Β. Ως προς τον Αθλητισμό

1 Η δημιουργία, οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, για την άθληση των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.

2 Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού - λαϊκού αθλητισμού με την αξιοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, την πρόσληψη κατάλληλου, ειδικευμένου προσωπικού (π.χ. γυμναστές, προπονητές) για την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των δημοτών.

3 Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι αθλητικοί φορείς.

4 Η συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και λοιπούς μαζικούς φορείς της περιοχής, τις συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, την ΓΓΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του.

5 Η υποστήριξη κάθε ατομικής προσπάθειας για πρωταθλητισμό.

6 Η συνεργασία με τους συλλόγους καθηγητών, δασκάλων, -ιδιαίτερα με τους καθηγητές φυσικής αγωγής- και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του Δήμου για την ανάπτυξη φίλαθλου πνεύματος και άμιλλας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

7 Η έκδοση σχετικών εντύπων και η καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων για την προώθηση των σκοπών του νομικού προσώπου.

ΠΑΤΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ