Πάτμος δημογραφικά στοιχεία, πληθυσμός

Οι κάτοικοι της Πάτμου σύμφωνα με τις στατιστικές της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

2001 - 2993 κάτοικοι

1991
2715
1981
2607
1971
2486
1961
2686
1951
2927