Πάτμος Αγγελίες

Πωλούνται γεννήτριες

Πωλούνται

Γεννήτρια Fiat Iveko 30 KVA σχεδόν καινούργια

Γεννήτρια Dutch 30 KVA αερόψυκτη σε άριστη κατάσταση

Πληροφορίες

6974 105499 - 693 82 39891 30

ΠΑΤΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ