Πάτμος Ναυπηγείο

Nαυπηγοεπισκευαστικό διαχειμαστήριο σκαφών

Παναγιωτάκης Νικόλαος

τηλ.22470 31730 - 22470 32147

Κιν. 6974105499

Πάτμος Ναυπηγεία

Ναυπηγείο Νεωλκείο η Στερεώτης Νετιά Πάτμος

Ναυπηγικές Εργασίες που προσφέρονται στο ναυπηγείο

Ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών

Συντήρηση και επισκευή σκαφών

Κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση ξύλινων σκαφών

Πάτμος Ναυπηγείο - Νεωλκείο

Nαυπηγοεπισκευαστικό διαχειμαστήριο σκαφών

Παναγιωτάκης Νικόλαος

τηλ.22470 31730 - 22470 32147

Κιν. 6974105499

ΠΑΤΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ - ΠΑΤΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ